Rubi.cz - Profesionální nářadí pro obkladače a stavebnictví

Dodací podmínky


Registrace
Pro nákup v našem obchodě není registrace povinná !

Registrací si usnadníte objednávání zboží (nebudete muset před každou objednávkou vyplňovat údaje potřebné pro zaslání zboží).Dodací podmínky
Většinu objednávek se nám daří vyřizovat do druhého dne.

Maximální dodací lhůta u zboží, které není dostupné je 14 dní. Pokud nejsme schopni dodržet dodací lhůtu 14 dnů (speciální zboží, které není u oficiálního dovozce ihned k dispozici a musí se objednávat), jste o tom informováni.

Způsob odběru zboží :
 • zaslat přepravní službou DPD (DPD Private - vhodné pro firmy i soukromé osoby)
 • Osobní odběr v provozovně firmy (platba hotově při převzetí zboží)
 • Při objednávce do 3 000 Kč je účtováno poštovné ve výši 99 Kč.
  Při objednávce nad 3 000 Kč je poštovné ZDARMA. (pro Váš lepší přehled je poštovné automaticky zobrazováno už v košíku)
  V případě osobního odběru není poštovné účtováno. Balné neúčtujeme v žádném případě.

  Identifikace prodejce :
  IPON s.r.o
  Sídlo : Veletržní 32/628, 170 00 Praha 7 je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 102957 ze dne 5.11.2004 u Městského soudu v Praze.
  Provozovna (korespondenční adresa) : Sedláčkova 93, 337 01 Rokycany
  IČO : 27187551, DIČ: CZ27187551

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.  Záruční podmínky

  Záruční doba je uvedena v popisu každého výrobku, minimálně je 24 měsíců. U vybraných výrobků je prodloužena až na doživotní.
  Ke každému výrobku je dodán potvrzený záruční a dodací list s datumem prodeje od kterého se začíná počítat záruční doba.
  Dle novely č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách poskytujeme následující záruky vrácení peněz :
 • každý náš zákazník (fyzická osoba) má právo nepoužité zboží do 14 dnů vrátit bez udání důvodů
 • toto ustanovení se vztahuje pouze při objednání zboží " na dálku " (tzn. nemáte-li možnost si vybrané zboží před zakoupením prohlédnout a zkontrolovat jeho bezvadný stav)
 • Poskytnutá záruka vrácení zboží a následně peněz se vztahuje na veškeré zboží, za předpokladu dodržení následujích podmínek :
 • zboží musí být zabaleno v původním obalu tzn. v bezvadném stavu a kompletní (skládá-li se z více komponentů), rovněž musí být přiloženy návody, záruční listy atd., u vrácené zásilky musí být vložen doklad o zaplacení dobírky.
 • Na základě výše uvedeného, budou vráceny peníze z kterých budou odečteny skutečné náklady s uvedením zboží do původního stavu. Stane-li se, že vybrané a zaplacené zboží nebude odpovídat Vašim představám a tedy budete chtít využít této služby, dodržujte následující postup :
 • zboží zabalte a do 14 dnů odešlete na naši adresu
 • zboží musí být zasláno jako cenný balík, na dobírku nepříjímáme
 • po kontrole zboží (zahrnuje kontrolu jeho úplnosti a nepoškození) bude na Vaši adresu zaslán dobropis. Dobropis musí být podepsán a zaslán zpět na naši adresu společně s vyplněným formulářem s nezbytnými údaji pro převod peněz. Peníze poté převedeme na Váš účet.
 • Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů Odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů. Dodavatel dále prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou Dodavatelem zneužity a jsou chráněny proti zneužití.

  Odběratel – fyzická osoba výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, adresa, telefon, e-mailová adresa a informace o Objednávkách Odběratele – fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“).

  Odběratel – fyzická osoba je povinen uvádět své Osobní údaje pravdivě a informovat Dodavatele o jejich případných změnách, a při Objednávkách, především pro účely řádného plnění Služby a vystavení daňového dokladu.

  Osobní údaje budou zpracovány po dobu 10 let, po uplynutí této doby bude provedena likvidace nosičů těchto Osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a tištěné podobě.

  Osobní údaje, jež jsou součástí objednávky nebo byly sděleny během registrace nového Odběratele – fyzické osoby, nebo jsou obsaženy na dalších listinách a sděleních Odběratele – fyzické osoby, doručených Dodavateli, jsou Centrálním prodejním a informačním systémem chráněny proti zneužití. Dodavatel Osobní údaje nesděluje ani neposkytuje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky Odběratele- fyzické osoby (např. pošta či kurýrní služba, či přímý poskytovatel příslušných Služeb), a to pouze v nutném rozsahu.

  Poskytnutím údajů k registraci Odběratel – fyzická osoba v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. výslovně prohlašuje, že je řádně poučen o svých právech, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, a uděluje Dodavateli výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, týkající se Odběratele – fyzické osoby, uvedené na objednávkách a dalších listinách a sděleních Odběratele doručených Dodavateli, zpracovával Dodavatel (i) za účelem využití těchto údajů v rámci své podnikatelské činnosti, pro interní a marketingové účely, a aby tyto údaje byly zpracovávány v informačních systémech provozovaných ze strany Dodavatele za účelem výkonu předmětu podnikání Dodavatele, tj. zejména v Centrálním prodejním a informačním systému, a to (ii) v rozsahu automatizovaného zpracování nebo i jinými prostředky v informačních systémech provozovaných Dodavatelem a též prostřednictvím Internetu nebo jiných informačních kanálů, prostředků a nosičů, umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv (iii) po dobu ode dne učinění první objednávky Odběratele až do uplynutí pěti let ode dne učinění poslední objednávky Odběratele.  Odběratel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že mu mohou být Dodavatelem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), může být kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Centrálního prodejního a informačního systému. Tento souhlas může být Odběratelem kdykoliv písemně a bezplatně odvolán doručením e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Dodavatele info@ipon.cz.


  Podmínky obsahují pravidla pro nakládání s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

  Určení osoby správce a definice osobních údajů: Správcem osobních údajů je Poskytovatel. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou: adresa: Sedláčkova 93, 337 01 Rokycany, email: info@ipon.cz, telefonní číslo: 371 72 55 38

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o Zákazníkovi, podle kterých lze Zákazníka identifikovat nebo které k jeho identifikaci přímo slouží. Vztahy Poskytovatele a Zákazníka se budou řídit těmito podmínkami ochrany osobních údajů: Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník poskytl, nebo osobní údaje, které Poskytovatel získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy a/nebo na základě Souhlasu.

  Poskytovatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje Zákazníka a údaje nezbytné pro plnění Smlouvy a též pro marketingové účely. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů Poskytovatele je: a) plnění Smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, b) oprávněný zájem Poskytovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, c) Souhlas Zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  Příjemci osobních údajů jsou: a) osoby podílející se na dodání zboží či služeb a realizaci plateb na základě Smlouvy či jinak spolupracující s Poskytovatelem při plnění jeho povinností a/nebo výkonu jeho právy vyplývajících ze Smlouvy, b) osoby zajišťující pro Poskytovatele marketingové služby. Účelem zpracování osobních údajů Zákazníka je výkon práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění Smlouvy, přičemž bez poskytnutí osobních údajů není možné Smlouvu uzavřít či ji ze strany Poskytovatele plnit.

  Účelem zpracování osobních údajů Zákazníka je též zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákazník má právo: a) na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR, b) na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle článku 18 GDPR, c) na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR a vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR, d) na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR, e) pokud jsou údaje Zákazníka zpracovávány na základě Souhlasu, odvolat Souhlas písemně nebo elektronicky na kontaktní údaje Poskytovatele.

  Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

  Poskytovatel prohlašuje, že: a) přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, b) přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, c) k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  Poskytovatel je oprávněn uchovávat: a) osobní údaje Zákazníka potřebné k výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a uplatňování nároků ze Smlouvy s tím, že za tuto dobu se pokládá doba trvání Smlouvy a následně dalších 15 let od ukončení Smlouvy, b) osobní údaje Zákazníka potřebné pro účely marketingu po dobu, než je Zákazníkem odvolán Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, nejdéle však po dobu 15 let ode dne poskytnutí Souhlasu Zákazníka s nakládáním s jeho osobními údaji pro tyto účely.

  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Poskytovatel osobní údaje vymaže.

  Uzavřením Smlouvy či udělením Souhlasu Zákazník potvrzuje, že je seznámen se shora uvedenými podmínkami a že je v celém rozsahu přijímá.

  Poskytovatel je oprávněn shora uvedené podmínky ochrany osobních údajů měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů Poskytovatel zveřejní na příslušném Portálu a zároveň zašle Zákazníkovi novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou Zákazník poskytl Poskytovateli.


  Reklamace - záruční / pozáruční opravy
  Reklamace námi prodávaného zboží je prováděna dle platných zákonů ČR.


  Zboží v záruční době (uvedena v záručním listě) můžete reklamovat u naší firmy..

  Reklamované zboží můžete :
 • předat v provozovně naší firmy
 • zaslat na adresu provozovny naší firmy
 • Reklamované zboží musí být uloženo v bezpečném (například originál) obalu, zboží a obal nesmí být mechanicky poškozeno.
  Pro urychlení reklamace prosím přiložte kopii faktury - záručního listu, písemně uveden popis závady a zpětná adresa včetně telefonního kontaktu.
  Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu a v zákonné lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu opravy.
  Reklamace se nevztahuje na mechanické poškození.
  V případě, že reklamujete výrobek jako firma řídí se reklamace obchodním zákoníkem, kde není závazná maximální lhůta pro vyřízení.

  Kupující (zákazník) uplatňuje práva ze záruky :
  písemným oznámením o zjištěných vadách zboží (není podstatné zda jde o oznámení doručeno poštou, faxem, nebo mailem) či osobně v provozovně IPON s.r.o.
  Telefonické oznámení reklamace kupujícím, má pouze informační charakter a nelze z něj vyvozovat žádné právně relevantní závěry.
  Při uplatnění reklamace (práv ze záruky) u firmy IPON s.r.o. je nutné předložit reklamované zboží, které pokud je vybaveno plombou - tato záruční plomba nesmí být poškozena
  Kupující je povinnen uvést o jakou vadu jde nebo jak se vada projevuje.

  Postup při uplatnění reklamace (práv ze záruky) v případě použítí prostředků nákupů na dálku :
  kupující (zákazník) oznámí závadu na zboží a bude kupujícímu přiděleno servisní číslo RMA a adresa reklamačního místa distribuce, které jeho požadavek vyřídí. Postup přidělení servisního čísla RMA naleznete na přední straně faktury. Není-li zde uvedeno - zasíláte vždy na naši provozovnu.

  Nakládání se zbožím
  Veškeré zboží je určeno pro provoz při napájecí síti odpovídající technické normě, v prostředí bez výkyvů teplot a vlhkosti. Je třeba ho řádně udržovat a provozně zatěžovat podle předpisů výrobce (viz návod k obsluze).
  Se zbožím je nutné nakládat v souladu s návodem k jeho obsluze, dodržovat podmínky provozu a údržby zboží a používat spotřební materiál a příslušenství, které jsou výslovně určeny pro dané zboží.
  Jakékoli zásahy do zboží mohou být provedeny pouze prodávajícím nebo jím výslovně zmocněným subjektem, porušení záručních nálepek v záruční době je považováno za nedodržení podmínek pro nakládání se zbožím.
  V případě paměťových médií je nutné, aby kupující (zákazník) v rámci jeho obecné povinnosti prevence škod zajišťoval přiměřenou a obvyklou ochranu dat. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Prodávající nepřejímá odpovědnost za data na těchto médiích uložená. Prodávající doporučuje uživateli preventivně zálohovat uložená data na vhodném zařízení.
  Při předání zboží k opravě se předpokládá, že kupující (zákazník) zabezpečil vytvoření odpovídající zálohy uložených dat a zabránění jejich možnému zneužití. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro jejich ukládání.


  Pozáruční servis je zajištěn v síti autorizovaných servisů.

  Ochrana osobních dat
  Prohlašujeme a zavazujeme se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získáme od svých zákazníků, nesdělíme třetím osobám a budeme jich využívat výlučně pro svoji potřebu.
  Rubi.cz - Profesionální nářadí pro obkladače a stavebnictví | © 2006-2021 IPON s.r.o.